27 October

Google Translate

Kompanija Google je poboljšala svoju aplikaciju za prevođenje – Google Translate, uvođenjem opcije neuronskog učenja. Neuronsko prevođenje koristi složenu obradu podataka kako bi se simulirao način na koji čovek uči …